Meer controle op kwaliteit scholen

Het onderwijsluik van het Vlaams regeerakkoord zet in op de verhoging van de onderwijskwaliteit en leerlingen sneller op de juiste plaats krijgen. De kwaliteit van scholen zal meer dan vandaag worden gecontroleerd. Dat gebeurt niet door één eindexamen op het einde van het middelbaar onderwijs, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, maar door de leerwinst te meten. Zowel in het lager als in het secundair onderwijs zal voor elke school worden gemeten in welke mate jongeren erop vooruitgaan en of de inspanningen van leerkrachten renderen.