leading story

‘Meer dan kleine toegift krijgen vakbonden niet'

Het ACV en de ACLVB willen de bijsturingen van de regering-Michel aan het akkoord over de brugpensioenen heronderhandelen. Tot meer dan een kleine toegift is de regering evenwel niet bereid.