leading story

N-VA pleit voor afschaffen hof van assisen

De N-VA pleit voor de afschaffing van het hof van assisen. ‘Uit alle beschikbare cijfers blijkt dat het hof te duur is en een onredelijke belasting voor het gerechtelijk apparaat betekent’, zeg Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh. Uit berekeningen van het hof van beroep van Gent blijkt dat een assisenproces vijf keer duurder is dan een zaak voor een correctionele rechtbank.