leading story

N-VA-raadsleden stappen op wegens Saeftinghedok

In Beveren zijn het N-VA-gemeenteraadslid Marina Apers en het OCMW-raadslid Annick Thibaut opgestapt uit onvrede met de gewijzigde houding van het bestuur over het Saeftinghedok. Ze nemen het niet dat de bestuursmeerderheid, waar N-VA deel van uitmaakt, nu toch achter de plannen voor het Saeftinghedok staat. Vorige maand stapte N-VA-schepen Bruno Stevenheydens ook al op omdat de nationale partijleiding te weinig oog zou hebben voor de lokale bezorgdheden.