commentaar

Na het applaus

Het extra geld voor verpleegkundigen is hen gegund. Nu Vlaanderen nog. En daarna graag een strakker kerntakendebat over wat de overheid niet moet doen, zodat we het ook kunnen betalen.