Advertentie
Advertentie
leading story

Nationale Loterij stelt variabele rente voor

Het directiecomité van de Nationale Loterij heeft een ontwerp van een nieuw beheerscontract ingediend bij de voogdijminister Hervé Jamar (MR). In het nieuwe beheerscontract, dat loopt tot 2020, stelt de Loterij een aanpassing voor van de ‘monopolierente’ die ze jaarlijks betaalt aan de staat. Voor 2015 is dat bedrag vastgelegd op 105 miljoen euro. De Loterij stelt voor om dat de komende jaren op te trekken naar 115 miljoen euro, plus een variabele uitkering die afhangt van de omzet. In ruil vraagt de Nationale Loterij om minder subsidies te moeten uitkeren voor maatschappelijke doelen, zoals sport en kunst. In plaats van 215 miljoen wil ze 200 miljoen spenderen.