commentaar

Niet realistisch

Geen hogere nettolonen. Wel lagere loonkosten voor de bedrijven, vragen de werkgevers. De concurrentiehandicap mag dan het probleem nummer één zijn, zo zal het toch niet lukken.