leading story

NMBS blijft terugbetalen bij kwartier vertraging

Reizigers van wie hun trein een kwartier te laat is, behouden het recht om voor die vertraging een compensatie te krijgen. Er lag nochtans een plan op tafel om pas vanaf een halfuur vertraging recht op compensatie te geven. Bij de bespreking op de ministerraad was er gisteren onenigheid over het voorstel. Er werd beslist dat terugbetaling vanaf een kwartier vertraging behouden blijft.