commentaar

Non-beslissing

De bom is niet ontploft. De kwestie of de Arco-coöperanten wel of niet aanspraak kunnen maken op een overheidswaarborg zal geen impact hebben op de verkiezingscampagne.