Advertentie
Advertentie

Nucleaire splijtstof voor Vivaldi

Het achterpoortje over de kernuitstap in het regeerakkoord is een pak kleiner geworden nu Engie beslist heeft om niet langer te investeren in een mogelijke levensduurverlenging. Groen voert de forcing.