Ondernemer blijft intresten aflossen tijdens betalingsuitstel

Ondernemers en zelfstandigen die door de coronacrisis moeite hebben om hun lopende ondernemingskredieten af te betalen, kunnen maximaal zes maanden uitstel van betaling krijgen. U lost dan geen kapitaal af, de intresten moet u wel nog altijd betalen.