leading story

‘Ondernemers moeten helft havenbestuur uitmaken'

Marc Van Peel (CD&V), de schepen van de Haven, wil dat de Antwerpse haven een naamloze vennootschap van publiek recht wordt en voor de helft wordt bestuurd door ondernemers.