commentaar

Only in Belgium

De overwinstrulings waren een verkeerd antwoord op een goede vraag. De hervorming van de vennootschapsbelasting was het goede antwoord.