leading story

Ook mensen met zwaar beroep moeten langer werken

De Pensioencommissie heeft gisteren haar advies over zware beroepen voorgesteld. De experts, onder leiding van oud-minister Frank Vandenbroucke, pleiten ervoor mensen met een zwaar beroep even lang te laten werken als andere werknemers. Ze hebben wel recht op een hoger pensioen. Het invoeren van het deeltijds pensioen moet hun pijn verzachten.