leading story

Oorlog tussen PS en MR over hervorming belastingen

Terwijl de regering-Di Rupo een poging doet om de spaarfiscaliteit te hervormen, woedt de campagne aan Franstalige kant al volop. De Franstalige socialisten kraakten gisteren de plannen voor een belastinghervorming van de MR af. ‘Wij zeggen drie keer neen tegen de belastinghervorming van de MR’, luidt het. ‘Neen omdat het onze scholen, onze ziekenhuizen en sociale zekerheid bedreigt. Neen omdat de MR meer wil geven aan de rijken dan aan de middenklasse en mensen met lage lonen. En neen omdat de MR niet wil raken aan de inkomsten uit kapitaal.’