Oostendse makelaar Peter Callant breekt boekhoudsector open

Het Europees Hof van Justitie verwerpt een Belgisch verbod voor boekhouders om tegelijk actief te zijn als bankier, verzekerings- of vastgoedmakelaar. De bekende Oostendse verzekeringsmakelaar Peter Callant had dat verbod aangevochten.