leading story

Open VLD en N-VA juichen einde Franse rijkentaks toe

Dat Frankrijk de rijkentaks afvoert, is volgens Open VLD en de N-VA het bewijs dat ze niet werkt. ‘Goedkope slogans leiden in fiscale discussies vooral tot domheden’, tweette minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).