leading story

Parket voert onderzoek naar Belgische prins die zwart geld hielp verbergen

Het federaal parket wil uitspitten welke hand- en spandiensten de Belgische prins Henri de Croÿ leverde aan rijke Belgische klanten die miljoenen achterhielden voor de fiscus en het gerecht.