Partijgeld

De jaarrekeningen van de politieke partijen herinneren er ons aan dat de manier waarop ze worden gefinancierd nog altijd grote verdiensten heeft, maar toch eens tegen het licht mag worden gehouden.