leading story

Rapport werpt schaduw over formatie

Het pensioenrapport zal wegen op de federale regeringsonderhandelingen. De meeste partijen waren daarom behoedzaam met commentaar. Enkel de PS schoot met scherp op de conclusies.