Advertentie
Advertentie
leading story

‘Regering belast hoger vakantiegeld invaliden weg’

De christelijke vakbond ACV en de mutualiteit CM trekken aan de alarmbel over een anomalie in een hervorming van de regering. Die besliste vanaf deze maand het vakantiegeld voor invaliden op te trekken, maar de verhoging dreigt te worden afgeroomd door de belastingen. De fiscus houdt meer belasting af dan langdurig zieken meer krijgen aan vakantiegeld’, klinkt het. Voor het zomerreces dook een gelijkaardig probleem op met het vakantiegeld van duizenden gepensioneerden. ‘De regering voerde toen een correctie door, maar invaliden werden uitdrukkelijk uitgesloten van de nieuwe regeling. We willen ook een oplossing voor invaliden’, zeggen het ACV en de CM. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil de kwestie duidelijk in kaart brengen. Daarna wordt het dossier in de regering besproken. De oppositiepartij sp.a vindt het goed dat de regering de zaak herbekijkt. ‘Maar het is mosterd na de maaltijd’, zegt sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven. ‘We hebben in het parlement een wetsvoorstel ingediend om een regeling te vinden voor zowel gepensioneerden als invaliden. Maar de regering koos ervoor die laatsten toch uit te sluiten. We zullen de uitbreiding naar de zieken alvast steunen.’