leading story

Regering trekt boetes voor witten van zwart geld op

De regering-Michel heeft een akkoord over een nieuw rondje fiscale regularisatie. De boetes nemen gradueel toe, zodat belastingzondaars gedwongen wor- den om snel hun zwart geld terug te halen naar ons land, vernam De Tijd. ‘De regularisatie is dus strenger’, klinkt het in regeringskringen.