commentaar

Relict

Het vzw-statuut en de belastingvrijstelling van de sociaal secretariaten, die uitgegroeid zijn tot commerciële spelers, moeten kritisch worden herbekeken.