leading story

Rijkswachtkazernes moeten nieuwe asielgolf opvangen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) denkt dat nog meer opvang voor asielzoekers nodig is. Hij mikt onder meer op oude rijkswachtkazernes en -woningen.