commentaar

Sisyfusarbeid

Zolang de dynamiek van de altijd stijgende overheidsuitgaven niet structureel wordt gebroken, is het werken aan een begroting in evenwicht sisyfusarbeid.