commentaar

Slecht gesternte

Vandaag komt Michel I uit de startblokken. Het enthousiasme voor ‘verandering’ van de nieuwelingen is groot. Het financiële en economische gesternte staat evenwel ongunstig.