Smokkelbusjes blijven Europa doorkruisen

België heeft in december de asielaanvraag van ruim 200 mensen geweigerd omdat ze al elders in de EU de vluchtelingenstatus hebben. Het toont hoe de asielcrisis binnen de Europese grenzen verschuift. Bovendien dienen zich nieuwe migratiebewegingen uit Iran en Zuid-Amerika aan.