leading story

Spin-offs vrijgesteld van roerende voorheffing

De binnenkort afgeschafte roerende voorheffing op spin-offs is niet de enige ‘ergerlijke beleggerstaks' voor beleggers.