Spoorbonden verwerpen 38 urenweek

De spoorbonden verwerpen het protocol van sociaal akkoord en houden vast aan de 36 urenweek. Als de directie binnen een week niet over de brug komt, gaan ze zich beraden over ‘een reactie’.