leading story

Standard & Poor's haalt België van strafbank

De kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) is iets optimis tischer geworden over de finan ciële gezondheid van België. Hij verwacht geen verdere verlaging meer van de kredietwaardigheid van ons land.