commentaar

Stekels

De ergernis over het fileleed is groot, de roep om mobiliteitsverbeterende maatregelen algemeen. Maar iedereen zet zijn stekels op als voorstellen daartoe worden gedaan.