leading story

Taaltest voor afwezige kleuters afgeschaft

De verplichte taaltoets Nederlands die vaak afwezige kleuters moeten afleggen om zich te kunnen inschrijven in de lagere school verdwijnt. Uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) blijkt dat een op de vijf kleuters niet slaagde voor de taaltest. Maar de taalproef miste haar doel: meer kleuters naar de kleuterklas lokken. Bovendien komt er vanaf volgend schooljaar een taalscreening voor alle leerlingen in het eerste leerjaar. De meerderheidspartijen CD&V, N-VA en sp.a hebben daarom in het Vlaams Parlement een voorstel ingediend om de taalproef af te schaffen. De klassenraad kan in de toekomst autonoom beslissen of en onder welke voorwaarden een kind naar het eerste leerjaar mag. P5