leading story

Tarief notionele intrest aftrek lager dan ooit

Het tarief voor de notionele intrestaftrek bedraagt voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) 2,63 procent. Dat betekent dat bedrijven 2,63 procent van hun eigen vermogen kunnen aftrekken van hun belastbare winst. Dat is minder dan vorig jaar, toen het tarief 2,74 procent bedroeg. Voor kmo’s zakt het tarief van 3,24 naar 3,13 procent.