leading story

Totale ommezwaai op til bij politie

Er staat een gigantische politiehervorming in de steigers. Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil heel wat politietaken vereenvoudigen, uitbesteden of afschaffen.