leading story

Uw vermogen

  • Roerende voorheffing naar 27 procent
  • Voor financiële producten waarvoor de roerende voorheffing 25 procent bedraagt, stijgt het tarief in 2017 naar 27 procent. Die belastingverhoging moet 350 miljoen euro opbrengen. Het nieuwe tarief is van toepassing op onder meer dividenden en de rente op zicht- en termijnrekeningen, kasbons en obligaties. Het is al de derde keer in enkele jaren dat de roerende voorheffing stijgt. De regering-Di Rupo trok in 2012 de roerende voorheffing op van 15 naar 21 procent en in 2013 van 21 naar 25 procent. Gecumuleerd komt deze trapsgewijze verhoging van de roerende voorheffing bijgevolg neer op een stijging van de belastingdruk met 80 procent. De uitzonderingen blijven van kracht. De rente op spaarboekjes blijft vrijgesteld tot 1.880 euro. De roerende voorheffing blijft 15 procent voor de opbrengst van spaarboekjes boven 1.880 euro, voor de Leterme-staatsbons van eind 2011 en volksleningen.

  • Invoering speculatietaks
  • Beleggers moeten vanaf 2016 een belasting betalen op de meerwaarde van beursgenoteerde aandelen die ze binnen de zes maanden na de aankoop weer verkopen. De invoering van de taks is vooral symbolisch. Getuige daarvan is ook de luttele 28 miljoen euro die de regering verwacht dat hij zal opbrengen. Het belastingtarief zal 27 procent bedragen volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Minwaarden kunnen verrekend worden. Hoe dat zal kunnen, is nog niet duidelijk. In het buitenland kunnen beleggers doorgaans minwaarden aftrekken tot het bedrag van de meerwaarden. Zijn de minwaarden in een bepaald jaar groter dan de meerwaarden, dan betaalt de belegger geen belasting maar kan hij evenmin een deel van het nettoverlies recupereren bij de overheid. Als de minwaarden groter zijn dan de meerwaarden kunnen beleggers soms wel het verschil tussen beide overdragen naar de volgende jaren.

  • Hogere opbrengst Kaaimantaks
  • De federale regering verwacht dat de opbrengst van de Kaaimantaks vanaf 2016 260 miljoen euro hoger zal uitvallen dan tot nu toe geraamd. De Kaaimantaks viseert vermogen dat verstopt zit in buitenlandse financiële constructies en daardoor tot nu toe ontsnapte aan belasting.

  • Nieuwe fiscale regularisatie
  • De regering wil vanaf 2017 fiscale zondaars, die voelen dat het niet meer lukt door de mazen van het net te kruipen, alsnog de kans geven hun zwart en grijs geld opnieuw te witten. Tegen welke voorwaarden dat zal zijn, moet nog bepaald worden. Maar gezien de gevoeligheid zal het tarief niet te voordelig kunnen zijn.

  • Strijd tegen fiscale fraude.