leading story

Vakbonden bij leger dreigen met acties over sportproeven

De vakbonden bij het leger dreigen met acties indien militairen niet het recht krijgen zich drie maal per week voor te bereiden op de jaarlijkse sportproeven, zoals was overeengekomen. Vanaf januari moeten alle militairen, ook wie een bureaujob heeft, jaarlijks een sportproef afleggen. Wie twee jaar niet slaagt, verliest zijn baan. Nu zouden de militairen zich buiten de werkuren moeten voorbereiden op de proeven. Staken is echter verboden bij het leger. Defensie zei gisteren dat nog geen beslissing is gevallen.