Verplichte quarantaine is dode letter

De Vlaamse overheid controleert niet of mensen zich houden aan een verplichte quarantaine. De lokale besturen willen niet dat daarvoor maatschappelijk werkers worden ingezet.