Versoepeling abortus wordt nederlaag voor Vivaldisten

De poging van de aanhangers van een Vivaldi-regering de abortusregeling te versoepelen, botst op een deal van de Zweedse coalitiepartners. Zij willen het dossier over het zomerreces tillen. Het zal de lopende regeringsonderhandelingen niet doorkruisen.