leading story

Vlaams formateur Bart De Wever temporiseert

Voor de verkiezingen was de algemene verwachting dat de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen snel zouden worden gevormd. Net als in 2014, toen in de eerste week van juni al vastlag wie met wie in zee ging en er een maand later regionale regeringen waren. Maar deze keer lijken snelle regionale regeringsvormingen niet evident.