leading story

Vlaamse steun aan bedrijven in nieuw kleedje

De Vlaamse regering gaat elk jaar voor 40 miljoen euro ‘strategische transmortatiesteun’ aan Vlaamse bedrijven toekennen. Het nieuwe stelsel vervangt de investerings- en opleidingssteun. Vlaams minister-president Kris Peeters benadrukt dat ook kmo’s aan hun trekken kunnen komen. ‘Er zijn lage instapdrempels voor het indienen van een steunaanvraag.’