leading story

Vlaamse werkloosheid kent kleinste klim in drie jaar tijd

Vlaanderen telde in december 229.697 werkzoekenden, 0,06 procent meer dan een jaar eerder. Het is drie jaar geleden dat er maar zo weinig werklozen bijkwamen. De cijfers lijken aan te geven dat de arbeidsmarkt zich stilaan herstelt, maar de VDAB waarschuwt voor overdreven enthousiasme. ‘Voorzichtigheid is geboden, want de situatie blijft precair.’