commentaar

Volle terrassen

Beetje bij beetje keert het normale leven terug. Maar de schaduw van een heropflakkering hangt boven ons, net als het almaar prangender besef dat we een tweede lockdown niet kunnen betalen.