Vragen van lezers

De fiscaliteit van trackers is zeer complex. De beurstaks die u betaalt bij de aankoop en de verkoop kan oplopen van 0,12 tot 1,32 procent. Wie op zoek is naar de fiscaal gunstigste trackers, moet rekening houden met twee criteria. Ten eerste is het belangrijk te weten of de tracker in ons land geregistreerd is. De lijst met geregistreerde trackers is te raadplegen op de website van de toezichthouder FSMA (lijst collectieve beleggingen). De beurstaks van een kapitalisatietracker - een tracker die geen dividenden uitkeert - die niet geregistreerd is in België ligt lager dan de beurstaks van een kapitalisatietracker die wel geregistreerd is.