commentaar

Wagonnetje

Als de Duitse economische locomotief stilvalt, heeft dat ook gevolgen voor het Belgische wagonnetje dat eraan hangt, en voor de passagiers die in dat rijtuig hebben plaatsgenomen.