leading story

‘We waren de schlemiel van de sector, en kijk nu’

Onder het nog maar korte bewind van Hendrik Deruyck koos Balta resoluut voor een focus op tapijt en meer toegevoegde waarde. ‘Het bedrijf is nu klaar voor de verkoop.’