leading story

WEG

De komende twee jaar moeten 33 kleinere ingrepen de mobiliteit in en rond Antwerpen verbeteren. De Vlaamse regering zet vooral in op de aanleg van spitsstroken om de verkeersknoop rond Antwerpen wat te ontwarren. Op een echte beslissing over Oosterweel blijft het wachten tot januari 2014. P5