Advertentie
Advertentie
leading story

WEG

Vlaanderen haalt de Kyotodoelstelling voor de reductie van broeikasgassen tussen 2008 en 2012. In die periode moest Vlaanderen 5,2 procent minder broeikasgassen uitstoten tegenover 1990. Uit voorlopige cijfers die Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) vandaag bezorgt aan Europa blijkt dat Vlaanderen een reductie van 6,8 procent realiseert.