leading story

‘Zijn hogere nettolonen echt meest dringende?'

‘Het verlagen van de loonkosten voor de werkgevers moet hét doel zijn van de taxshift’, zegt VBO-topman Pieter Timmermans. ‘De nettolonen verhogen? Die zijn al zo hoog.’