commentaar

Zwart geld

Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn. Daarom houdt het steek de deur naar fiscale regularisatie open te houden, op voorwaarde dat de boetes hoog genoeg zijn.