commentaar

Zweeds bis

Het is de juiste beslissing van de informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) om niet te breken met de beleidskeuze van de regering-Michel.